• Пошук по сайту
 • Пошук по документах

Внутрішньо переміщена особа

 

 

 

 

 Внутрішньо переміщена особа (ВПО) - громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення зазначених обставин.

 

Облік ВПО

Довідка про взяття на облік ВПО (довідка) – документ, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік. Для отримання довідки необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту місцевої державної адміністрації за місцем фактичного проживання із заявою про взяття на облік ВПО.

 

Хто має право отримати довідку?

 • повнолітня/неповнолітня (вік 14-18 років) особа звертається особисто;

 • малолітня (вік до 14 років) - через законного представника (у визначених випадках представник органу опіки та піклування);

 • недієздатна особа/особа, дієздатність якої обмежена – через законного представника;

 • особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на відповідній території, після звільнення, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання

 • військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на відповідній території.

 

Які документи необхідно надати?

 • заяву про взяття на облік ВПО за встановленою формою;

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;

 • докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, наприклад, військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби, книжка із записами про трудову діяльність, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, документ про освіту, довідка з місця навчання тощо).

 

Отримання пенсії, соціальних виплат, державної допомоги

Призначення, продовження та виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування ВПО здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, робочими органами Фонду соціального страхування, центрами зайнятості за місцем їх фактичного проживання/перебування, що підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) ВПО, у тому числі особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Виплату (продовження виплати) пенсій, призначених ВПО, провадять через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Виплату пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи й іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їхньою письмовою заявою може здійснювати акціонерне товариство «Укрпошта» з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

 

ВАЖЛИВО:

 • вказувати достовірну інформацію при поданні відповідних заяв;

 • у разі зміни фактичного проживання повідомляти у 10-денний строк структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання;

 • повідомити уповноваженому органу за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду;

у разі планування відсутності за місцем фактичного проживання понад 60 днів звернутися з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. 

 

Інформація про забезпечення додаткових соціальних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) для внутрішньо переміщених осіб

 

17.03.2020 ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX (далі – Закон № 530-IX) .

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону № 530-IX  на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

 • прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання;
 • зупинення публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» видаткових операцій за поточним рахунком ВПО за відсутності проходження фізичної ідентифікації;
 • здійснення контролю за проведенням соціальних виплат ВПО за місцем їх фактичного проживання/перебування;

 

30.03.2020 ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX (далі – Закон № 540-IX).

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 540-IX, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни:

 • забороняється здійснення перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО при призначенні (відновленні) соціальних виплат;
 • комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО приймають рішення про призначення (відновлення) або відмову в призначенні (відновленні) соціальних виплат, без акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
 • продовжується виплата ВПО соціальних виплат (пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування), призначених до періоду встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

08.04.2020 Урядом прийнято постанову «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» № 264 (далі – Постанова № 264).

Постановою № 264 продовжено строки виплати державних соціальних допомог, призначених до періоду встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Установлено, що строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Отже, якщо шестимісячний строк виплати грошової допомоги спливає в період карантину та протягом 30 днів з дня його відміни, то призначення такої допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється автоматично без звернення та подання необхідних документів. Розмір залишається таким самим, як і в поточному періоді.

Особам, яким виплачується державна соціальна допомога, інформують орган соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на визначення права та розміру допомоги, шляхом надсилання письмового звернення поштою, за допомогою засобів електронного зв’язку (електронне звернення) та телефонного зв’язку.

Орган соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів.