• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Регіональна цільова програма «Турбота»

Соціальна політика на регіональному та місцевому рівнях має бути спрямована на соціальний захист різних верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки, у тому числі осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, забезпечення доступу таких громадян до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, інформації, зв'язку тощо.

Вирішення проблем із надання соціальних послуг, які виникли у зв’язку з проведенням АТО на території області, потребує комплексного підходу як з  боку державних органів виконавчої влади, так і з боку органів місцевого самоврядування, і має бути направлено на оптимізацію закладів та структур із соціальної підтримки та залучення громадських організацій.

Регіональна цільова програма вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016-2019 роки «Турбота» включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед клієнтів соціальних установ, шляхом покращання якості надання соціальних послуг. Програма об’єднує зусилля структурних підрозділів облдержадміністрації, служби зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних  громад, а також неурядових громадських та міжнародних організацій.

Метою Програми є забезпечення населення області якісними та доступними соціальними послугами через відновлення інфраструктури, удосконалення діючої системи, створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної сфери, додаткового соціального захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.