• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Програма зайнятості населення

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», «Територіальні та місцеві програми зайнятості населення розробляються місцевими державними адміністраціями та подаються на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам».

Проте, окрім законодавчого обов’язку щодо розробки програм зайнятості, існує необхідність вжиття спільних зусиль для подолання безробіття та створення нових робочих місць, а тим більш в умовах сучасних проблем, найбільшими з яких, на наш погляд, є трудова міграція та тіньова зайнятість. Особливості Луганської області полягають в тому, що питання трудової міграції загострюється бойовими діями.

Попередня Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року розроблялася відповідно до Урядової державної програми зайнятості за формою, затвердженою Мінсоцполітики України.

Після закінчення строку дії Державної програми у 2017 році, нова програма Урядом не затверджувалася, проте обов’язок розробки таких програм залишився на областях. А обов’язок структурних підрозділів з питань соціального захисту населення - координація роботи із здійснення передбачених заходів виконавцями.

Програма зайнятості заселення Луганської області на період до 2020 року (далі - Програма) - це по суті узагальнення та впорядкування заходів органів місцевого самоврядування, служби зайнятості, органів державної влади та неурядових організацій, спрямованих на подолання безробіття та створення нових робочих місць.

Вона формується з міських та районних програм зайнятості, заходів Луганського обласного центру зайнятості, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Метою програми є сприяння продуктивній зайнятості населення,  запровадження економічних та організаційно-правових  механізмів, спрямованих на  активізацію безробітних до пошуку роботи та забезпечення якнайшвидшого повернення на ринок праці, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, легалізацію відносин у сфері зайнятості, посилення соціального захисту безробітних, підтримка неконкурентоспроможних громадян та осіб із додаткових груп ризику на ринку праці, зокрема, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції.