• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Обласна програма медичного і соціального забезпечення учасників АТО

На виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 359-р від 31.03.2015 та Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, затвердженої розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 № 272 (зі змінами) життєзабезпечення ветеранів війни підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами.

Проте, необхідно привернути увагу суспільства до проблем ветеранів війни, закріпити позитивні тенденції в ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту даної категорії громадян. Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій ветеранам війни, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану.

Соціальна реабілітація є одним із напрямів соціальної політики держави, яка пов’язана з відновленням функцій захисту соціальних прав і гарантій ветеранів війни.

В даний час Україна стала перед рішенням актуальної проблеми, пов’язаної з необхідністю соціальної реабілітації осіб, які брали участь у військових діях під час АТО/ООС. В Луганській області також існує ця проблема. Однією з найважливіших складових соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу учасників військового конфлікту в зоні АТО/ООС, можливість стати повноправними учасниками соціального процесу.

З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей та прирівняних до них осіб, сприяння їх інтеграції у суспільство, а також надання допомоги у досягненні максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та економічної повноцінності розроблено Комплексну обласну програму медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб, на 2017-2019 роки, затверджену розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2017 № 185 «Про затвердження Комплексної обласної програми медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки» (зі змінами).

Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів у регіоні, що спрямовані на покращання соціального, медичного захисту ветеранів війни, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їх сімей; зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя ветеранів війни шляхом захисту їх у правовій, соціальній та культурних сферах; створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до ветеранів війни, членів сімей загиблих та учасників АТО/ООС. мета програми відповідає принципам Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, зокрема щодо покращення доступу до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг.