• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна

компенсаційна виплата (далі - компенсація).

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

- 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

- 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують    постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам

II  групи  та  дітям-інвалідам;

- 7  відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії     потребують постійного

стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування», та інвалідам, що надають соціальні  послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для  осіб, які втратили працездатність.

  з січня 2019 з липня 2019 з грудня 2019
Для працездатних осіб
які надають соціальні послуги інвалідам I групи 288,15 301,05 315,30
які надають соціальні послуги інвалідам IІ групи 192,10 200,70 210,20
які надають соціальні послуги інвалідам IІІ групи 134,47 140,49 147,14
Для непрацездатних осіб
які надають соціальні послуги інвалідам I групи 224,55 234,60 245,70
які надають соціальні послуги інвалідам IІ групи 149,70 156,40 163,80
які надають соціальні послуги інвалідам IІІ групи 104,79 109,48 114,66

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки   одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація призначається:

- на час встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

- на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.