• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Ґендерна рівність

Нормативно-правова база

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

 

 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

 

 

постанова КМУ від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

 

 

постанова КМУ від 28.11.2018 № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

 

 

розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»

 

 

розпорядження КМУ від 05.09.2018 № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

 

Наказ Мінсоцполітики від 29.01.2020 № 56 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах»

 

Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»

 

Наказ Мінсоцполітики від 14.04.2020 № 257 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

Положення про робочу групу

Склад робочої групи

 

Список ГО, що працюють із темою 1325

 

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року

Регіональний план заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 
Біловодська ТГ - Локальний план дій з виконання резолюції Ради ООН 1325

Кремінська ТГ - Локальний план дій з виконання резолюції Ради ООН 1325

Попаснянська ТГ - Локальний план дій з виконання резолюції Ради ООН 1325

м. Рубіжне - Локальний план дій з виконання резолюції Ради ООН 1325

Щастинська ТГ - Локальний план дій з виконання резолюції Ради ООН 1325

 

Звіт про виконання у 2017 році Національного плану дій 1325
Звіт про виконання у 2018 році Національного плану дій 1325

Звіт про виконання у 2019 році Національного плану дій 1325

Звіт про виконання у 2020 році Національного плану дій 1325

Звіт про результати моніторингу виконання Регіонального плану дій 1325, проведений членами коаліції «Луганщина. Жінки. Мир. Безпека»

Регіональний план заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (з урахуванням результатів моніторингу громадськості)

Розпорядження голови про затвердження Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Луганській області

Інформаційно-аналітичні матеріали

Ґендерний паспорт Луганської області за 2015-2016 роки 
 

Ґендерний паспорт Луганської області за 2015-2018 роки
 

Як ми розуміємо ґендерну політику


Дослідження насильства над жінками в Україні. Проведено під керівництвом ОБСЄ. "Добробут і безпека жінок"


Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків – крок до забезпечення економічних прав


Жіночі миротворчі стратегії в умовах конфлікту: досвід М’янми та України


Ґендерний аудит доступності у смт. Біловодськ та місті Попасна Луганської області
 

Оперативна Ґендерна Оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні


Досягнення жінок світу в 2019-2020 роках. Родини у світі, що змінюється


Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Збірник нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів


Контакти фахівців райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад Луганської області відповідальних за запобігання та протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

Рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Усупереч розповсюдженому стереотипу, ґендерна політика – це не про захист прав жінок. Вона про рівний правовий статус та рівні можливості його досягнення як для жінок, так і для чоловіків.