• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Ґендерна рівність

Нормативно-правова база

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

 

 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

 

 

постанова КМУ від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

 

 

постанова КМУ від 28.11.2018 № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

 

 

розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»

 

 

розпорядження КМУ від 05.09.2018 № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

 

Наказ Мінсоцполітики від 29.01.2020 № 56 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах»

 

Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»

 

Наказ Мінсоцполітики від 14.04.2020 № 257 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

Інформаційно-аналітичні матеріали

Ґендерний паспорт Луганської області за 2015-2016 роки 
 

Ґендерний паспорт Луганської області за 2015-2018 роки
 

Як ми розуміємо ґендерну політику


Дослідження насильства над жінками в Україні. Проведено під керівництвом ОБСЄ. "Добробут і безпека жінок"


Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків – крок до забезпечення економічних прав


Жіночі миротворчі стратегії в умовах конфлікту: досвід М’янми та України


Ґендерний аудит доступності у смт. Біловодськ та місті Попасна Луганської області
 

Оперативна Ґендерна Оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні


Досягнення жінок світу в 2019-2020 роках. Родини у світі, що змінюється


Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Збірник нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів


Контакти фахівців райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад Луганської області відповідальних за запобігання та протидію домашньому насильству і насильству за ознакою статі та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

Рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Усупереч розповсюдженому стереотипу, ґендерна політика – це не про захист прав жінок. Вона про рівний правовий статус та рівні можливості його досягнення як для жінок, так і для чоловіків.