• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.

До державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням на строк призначення державної соціальної допомоги.

Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), навчальних закладах тощо (далі - установа (заклад)), виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги.

Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яка перебуває в установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується особі з інвалідністю з дитинства відповідно до абзацу першого цього пункту, перераховується установі (закладу), де перебуває особа з інвалідністю з дитинства, за її особистою письмовою заявою або заявою його законного представника.

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю члену її сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги.

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою, але при умові, що смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

Розміри державної соціальної допомоги:

Державна соціальна допомога з січня 2019 з липня 2019 з грудня 2019
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 3074,9 3212,8 3364,6
Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 2245,5 2346,00 2457,0
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1497,00 1564,00 1638,00
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1497,00 1564,00 1638,00
на дітей з інвалідністю віком до 18 років 1497,00 1564,00 1638,00
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд 2673,9 2793,8 2925,6
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд 1860,9 1944,3 2036,10
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 3074,9 3212,8 3364,6
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2061,4 2153,8 2255,6