• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і  виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за   умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника.

Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Соціальна допомога призначається на шість місяців.

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою   обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей – 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100 % відповідного прожиткового мінімуму:

  з січня 2019 з липня 2019 з грудня 2019
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) 403,41 421,47 441,42
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%) 1497,00 1564,00 1638,00
для дітей віком (85%):
до 6 років 1382,10 1444,15 1512,15
від 6 до 18 років 1722,95 1800,30 1885,30
від 18 до 23 років (за умови навчання) 1632,85 1705,95 1786,70