• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Державна підтримка діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств

Протоколи засідань Робочої групи з організації роботи щодо надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування, доцільності надання позик, фінансової допомоги, дотацій підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю при обласній державній адміністрації

Інвалідність – це не вирок. Життя доводить, що люди з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними і активними членами суспільства, відмінними фахівцями, політиками, економістами, соціально активними і життєствердними людьми, які надихають оточуючих.

Департамент соціального захисту населення на регіональному рівні забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю. Метою такої політики є забезпечення дотримання прав та свобод, гарантованих особам з інвалідністю законодавством України та міжнародно-правовими актами.

Департамент проводить роботу щодо створення суспільного середовища рівних можливостей для осіб з інвалідністю та інтеграції їх у суспільне життя.

Департамент відкритий до діалогу та активно співпрацює з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю на партнерських засадах відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та інших нормативно-правових актів.

Сучасне суспільство зробило свій цивілізаційний вибір, коли офіційні державні структури багатьох країн, громадські організації і громадянські позиції не байдужих до проблем осіб з інвалідністю окремих людей, принесли в нашу цивілізацію ті ноти надії, які раніше ігнорувалися. Про проблеми та потреби людей з інвалідністю треба говорити на повний голос, питання перевести в площину активних практичних рішень, а права людей з інвалідністю необхідно закріплювати на законодавчому рівні.

Урядом вносяться зміни до трудового законодавства, якими впроваджуються стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення ними реалізації прав осіб з інвалідністю на працю, зокрема шляхом дії альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць.

Реформується система надання соціальних послуг, що, серед іншого, передбачає здійснення поступової деінституціалізації інтернатних установ, зокрема дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів. Успішна деінституціалізація можлива за умови розвитку альтернативних форм догляду за особами з інвалідністю за місцем проживання з метою забезпечення виховання дитини у сімейному середовищі та включення осіб з інвалідністю до життя місцевої громади.