• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Територіальні центри соціального обслуговування

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – це спеціальні державні установи, які здійснюють соціальне обслуговування та надають соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальних центрах мають право:

  • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Територіальні центри забезпечують безоплатне соціальне обслуговування громадян, які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Територіальні центри можуть надавати платні соціальні послуги громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Головними напрямками діяльності територіальних центрів є:

  • виявлення та облік самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на соціальне обслуговування;
  • організація соціального обслуговування громадян, надання їм соціальних послуг відповідно до Державних стандартів.

 

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за місцем проживання в Управліннях соціального захисту районних державних адміністрацій,  Управліннях праці та соціального захисту населення міських рад міст обласного значення, Структурних підрозділах з питань соціального захисту населення об’єднаних територіальних громад.

Центри надання соціальних послуг

Центри надання соціальних послуг

Центр надання соціальних послуг  є бюджетним     закладом / установою  соціального захисту населення, що  здійснює соціальну роботу та надає соціальні послуги особам /сім’ям, що належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Центр утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, передбаченому законодавством відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (далі – засновник) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці і підпорядковується структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб /сімей, що належать до вразливих груп населення;

надання особам /сім’ям, що належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до Класифікатора, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, з метою їх мінімізації або подолання.

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в центрах мають право:

  • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
  • особи /сім’ї, що належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

 

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

забезпечує найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг під час надання таких послуг;

надає допомогу отримувачам соціальних послуг у вирішенні їхніх соціально-побутових питань, у тому числі шляхом представлення їхніх інтересів;

дотримується вимог законодавства України про соціальні послуги та принципів надання соціальних послуг;

проводить внутрішній моніторинг та оцінювання якості наданих соціальних послуг;

забезпечує навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

інформує населення та кожного отримувача соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які він надає, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за місцем проживання в Управліннях соціального захисту районних державних адміністрацій,  Управліннях праці та соціального захисту населення міських рад міст обласного значення, Структурних підрозділах з питань соціального захисту населення об’єднаних територіальних громад.