• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Альтернативна (невійськова) служба

Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю

Визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня,

євангельські християни;

євангельські християни-баптисти;

покутники;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Товариство Свідомості Крішни.

Що таке альтернативна служба?

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової  служби  і  має  на  меті виконання обов'язку перед суспільством.
  

Хто має право на  альтернативну  службу?

Право  на  альтернативну  службу  мають  громадяни України,  якщо виконання військового  обов'язку  суперечить  їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій,  віровчення яких не допускає користування зброєю.

 

Де проходять альтернативну службу? 

Альтернативну  службу  громадяни  проходять  на підприємствах,  в установах,  організаціях,  що  перебувають  у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді  яких  є  в державній або комунальній власності,  діяльність яких у першу чергу пов'язана  із  соціальним  захистом  населення, охороною     здоров'я,     захистом     довкілля,    будівництвом, житлово-комунальним  та  сільським  господарством.

 

Який строк альтернативної  служби?    

Строк  альтернативної  служби  становить 27 місяців, а для осіб,  які  мають  вищу  освіту  за освітньо-кваліфікаційним   рівнем   підготовки   спеціаліста   або магістра, - 18 місяців.

   

    Чи зараховується альтернативна  служба до страхового стажу?

Час   перебування   громадянина   на   альтернативній  службі зараховується   до   його   страхового   стажу.   Цей   час  також зараховується  до  безперервного  стажу  роботи  і стажу роботи за спеціальністю  за  умови,  якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

 

Куди звертатися і протягом якого строку призовник повинен подати заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу?

Щоб скористатися конституційним правом заміни військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою призовник після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, має звернутися з відповідною заявою до структурного підрозділу місцевої держадміністрації (стаття 9 Закону України «Про альтернативну службу»). Тобто крайній термін завершується за два місяці до дати початку призову громадян на строкову військову службу, яка щороку визначається в Указі Президента України.